Klauzula informacyjna dla kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW – OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Zarząd ORWAK Polska sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest ORWAK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93 - 582), przy ul. Felsztyńskiego 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000088709, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9471747660;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania i na podstawie łączącej nas umowy oraz w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia łączącej nas umowy, a więc przez okres ewentualnych roszczeń wynikających z łączącej nas umowy.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Witryna wykorzystuje cookies w celach analitycznych. W kazdej chwili mozna zmienic ustawienia cookies na poziomie swojej aplikacji. Korzystanie, bez zmian ustawien oznacza zgode na wykorzystywanie cookies i zapisywanie ich w pamieci urzadzenia. Informacje o cookies: Polityka prywatnosci.

Akceptuje cookies.

EU Cookie Directive Module Information