Aktualności

SULO nowym właścicielem San Sac Group

Sulo, międzynarodowa grupa zrzeszająca firmy działające na rynku gospodarki odpadami, nabyła udziały większościowe w San Sac Group.

San Sac Group, posiadający w strukturze takie firmy jak Orwak, EnviroPac, Proshop, ATS & Service Link, Easi Recycling, ILAB to wiodący światowy dostawca produktów i usług do sortowania, przechowywania i prasowania odpadów.  

San Sac Group jest teraz częścią silnej i prężnej międzynarodowej grupy przemysłowej Sulo, skoncentrowanej na recyklingu, gospodarce odpadami i zrównoważonym rozwoju. Włączenie San Sac Group do struktur Sulo stwarza nowe możliwości rozwoju w zakresie dostarczania kompleksowych usług i urządzeń do gospodarki odpadami. Tym samym San Sac Group umocniła swoją pozycję na światowym rynku. Dotychczasowy rozwój i silny wzrost, zarówno organiczny, jak i poprzez przejęcia, jest doskonałą platformą do dalszej ekspansji grupy. San Sac Group będzie kontynuować rozwój w celu zapewnienia kompleksowej oferty produktów i usług w zakresie gospodarowania odpadami.

Właścicielem Sulo, z siedzibą we Francji, jest Latour Capital, fundusz private equity, który inwestuje w rozwojowe spółki europejskie. Sulo jest wspierany również przez francuski bank inwestycyjny Bpifrance.

Accent Equity, dotychczasowy udziałowiec większościowy San Sac Group, planuje reinwestycję części swoich dochodów w połączone grupy.

Więcej informacji: komunikat prasowy

Informacje o firmach:

San Sac Group, z siedzibą w Linköping w Szwecji, zatrudnia ponad 510 osób i prowadzi własne spółki zależne w Szwecji, Norwegii, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Polsce, Japonii i USA, a także za pośrednictwem dystrybutorów w około 30 innych krajach. Grupa generuje obroty w wysokości 170 mln euro. Dzięki kompleksowej ofercie produktów i wiedzy specjalistycznej w zakresie opracowywania wysokowydajnych systemów i urządzeń San Sac Group oferuje skuteczne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. www.sansacgroup.com

Sulo, założona w 1965 r., jest dawną spółką zależną Plastic Omnium, której właścicielami są Latour Capital i Bpifrance. Sulo osiągnęło przychody w wysokości 330 mln euro w 2018 r. W grupie zatrudnionych jest ponad 1800 osób. Sulo dostarcza urządzenia własnej produkcji do gospodarki odpadami, głównie do klientów we Francji i Europie Zachodniej. www.sulo.com/en

Latour Capital to niezależna francuska spółka private equity z wysoką kulturą  przedsiębiorczości oraz wiedzą i doświadczeniem w zakresie operacji biznesowych. Zarządza aktywami w wysokości ponad 1 mld euro. Latour Capital jest aktywnym udziałowcem, silnie zaangażowanym w efektywność biznesową spółek portfelowych. Inwestuje przede wszystkim w firmy o dużym potencjale wzrostu, zarówno we Francji, jak i w innych krajach. www.latour-capital.co.uk/.

Bpifrance, francuski bank inwestycyjny, finansujący przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju poprzez pożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe i kredyty eksportowe. Zapewnia również dodatkowe środki finansowe, m.in. na szkolenia i doradztwo, jeśli mogą pomóc  przedsiębiorcom w realizacji wyzwań stawianych m.in. w obszarze innowacji i eksportu. www.bpifrance.fr

Accent Equity, fundusz inwestycyjny założony w 1994 roku w Skandynawii. Zainwestował w ponad 87 firm na rynku światowym doprowadzając do ich znacznego rozwoju i zwiększenia wartości. www.accentequity.se

Orwak, międzynarodowy koncern założony w 1971 roku w Szwecji, w Sävsjö. Należy do San Sac Group. Lider w branży gospodarki odpadami w zakresie produkcji i dystrybucji systemów do sortowania, prasowania i belowania odpadów. Ideą prowadzonej działalności jest wzrost wartości zbieranych materiałów recyklingowych i redukcja kosztów ich logistyki. ORWAK prowadzi działalność w ponad 40 krajach świata w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii. www.orwak.com

W Polsce Orwak działa z powodzeniem od 1991 roku. Polski oddział Orwak Polska, prowadzi działalność w Łodzi oraz 10 centrach serwisowo-dystrybucyjnych w całej Polsce. Oferta obejmuje sprzedaż, montaż i serwis szerokiej gamy pras oraz belownic wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Orwak Polska obsługuje organizacje o różnorodnych profilach działalności - komunalne, spożywcze, gastronomiczne, produkcyjne, logistyczne, użyteczności publicznej. www.orwakpolska.pl