ARCHIWUM INFORMACJI 2015

Zmiana nazwy Spółki na ORWAK Polska sp. z o.o.

Powrót do pierwotnej nazwy ma na celu ujednolicenie nazw spółek z marką, która jest znakiem firmowym produktów i usług oferowanych naszym klientom. Nowa nazwa polskiej firmy nie powoduje istotnych zmian w praktyce. Dane rejestrowe naszej spółki, takie jak forma prawna, numery KRS, NIP, REGON, numery rachunków bankowych i dane adresowe pozostają bez zmian. Zmiana nazwy nie pociąga za sobą zmian personalnych. Wszystkie dane kontaktowe do pozostałych spółek działających w innych krajach, sprzedających urządzenia Orwak pozostają bez zmian, poza oczywiście nazwami firm. Orwak Polska nadal będzie dostarczał pomarańczowe maszyny i urządzenia. Ten kolor jest znaczącym elementem identyfikacji produktów wśród naszych klientów.

Zmiana nazwy spółki to jeden z elementów strategii komunikacyjnej, o której informowaliśmy naszych klientów już od kilku miesięcy. Można powiedzieć, że zmiana ma nie tylko wzmocnić markę, ale jest też powrotem do korzeni.

Z nadzieją na dalszą owocną współpracę,

Magda Nowak,
Dyrektor Zarządzający ORWAK Polska Sp. z o.o.