ARCHIWUM INFORMACJI 2015

ORWAK POWER i Black Star Technology na targach EKOTECH

Belownice ORWAK POWER, jako jedyne na świecie, cechuje poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL d* (zgodnie z normą EN ISO 13849-1).
*PL (Performance Level) – miara zapewnienia bezpieczeństwa i poziomu działania. Miara nienaruszalności bezpieczeństwa PL wyraża, w jakim stopniu system jest zdolny do wypełniania funkcji bezpieczeństwa w przewidywalnych warunkach. PL oznaczany jest literami od a do e. PL „e” oznacza najwyższą pewność bezpieczeństwa, PL „a” – najniższą.