ARCHIWUM INFORMACJI 2016

ORWAK Polska wspierał recycling na ekologicznym Open’er Festival

Od początku działalności podejmujemy wiele niekomercyjnych i proekologicznych działań na rzecz ochrony środowiska, wpływających również na kształtowanie pożądanych postaw społecznych.

Zielony Open’er Festival od 2009 roku prowadzi akcje ekologiczne. Po raz kolejny organizatorzy festiwalu wybrali urządzenia ORWAK do wsparcia gospodarki odpadami i kontynuowania ekologicznego trendu zachowań. Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorzy zorganizowali zagłębie segregacji na terenie festiwalu. Do punktów EKO trafiały m.in. kubki plastikowe, puszki aluminiowe, butelki PET, karton i  papier przynoszone przez festiwalowiczów.

Pozwoliło to odzyskać znaczną część surowców, a belownice ORWAK zgniatające odpady plastikowe i papierowe naocznie uświadamiały wszystkim korzyści jakie niesie za sobą zgniatanie odpadów – również z punktu widzenia gospodarstwa domowego.

Jako eksperci polskiej branży gospodarki odpadami u źródła zwracamy szczególną uwagę na segregowanie i magazynowanie odpadów i przygotowanie ich do transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia. Dzięki współdziałaniu organizatorów i uczestników festiwalu belownice  ORWAK odzyskały cenny surowiec już w miejscu jego powstania. Dzięki wysokiemu zagęszczeniu odpadów ograniczona została liczba ich transportów oraz emisja zanieczyszczeń do atmosfery.