ARCHIWUM INFORMACJI 2019

ORWAK Polska zadba o gospodarkę odpadami podczas Open’er Festival 2019

W dniach 3-6 lipca 2019 r. przeszkolony personel będzie obsługiwał belownice ORWAK w specjalnych EKO-PUNKTACH, by odzyskać cenny surowiec już w miejscu jego powstawania. Dzięki wysokiemu zagęszczeniu odpadów zmiejszona zostanie liczba ich transportu na składowiska, a tym samym organiczona emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

W belownicach ORWAK podczas kilku dni festiwalu prasowane są średnio 2 tony surowców wtórnych.

Wszystkim festiwalowiczom życzymy wyśmienitej zabawy!