PRAWO w FIRMIE

BDO
BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI

BDO, czyli elektroniczna baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to narzędzie umożliwiające mierzenie ilości odpadów trafiających do środowiska naturalnego. Ten unikatowy na skalę światową projekt jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska. Jest ro rejestr podmiotów wytwarzających odpady oraz organizacji odzysku, które później nimi gospodarują. BDO uszczelnia system gospodarowania odpadami i umożliwia śledzenie ich drogi od momentu wytworzenia, transportowania, aż po zagospodarowanie. Dzięki wprowadzeniu elektronicznej bazy możliwe jest kompleksowe zbieranie aktualnych informacji o ilości transportowanych odpadów, co zapewni nie tylko monitoring przepływu strumieni odpadów, ale przede wszystkim przyczyni się do efektywniejszej walki z nieprawidłowościami.

Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Jest to pierwszy element bazy. Natomiast już od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły: ewidencji i sprawozdawczości.

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do BDO

Do 31 grudnia 2019 roku przedsiębiorcy mają czas, aby sprawdzić, czy muszą zarejestrować działalność w BDO. Podmioty, które nie zarejestrują się przed 1 stycznia 2020 r. powinny liczyć się z wystąpieniem ograniczeń w prowadzeniu działalności np. nie będą mogły w sposób legalny przekazać odpadów. Jeżeli przedsiębiorca użytkuje własne oprogramowanie do ewidencji odpadów, może łatwo zintegrować je z BDO za pośrednictwem modułu integracyjnego API.

Przedsiębiorcy powinni sprawdzić zapisy w umowach dotyczących odbioru odpadów i zwrócić uwagę na rozstrzygnięcia dotyczące wytworzonych odpadów w zakresie usługi świadczonej rzez partnera biznesowego - czyli kto odpowiada za wytworzone odpady. Jeśli w biurze wymieniane są świetlówki lub naprawiana jest kserokopiarka albo drukarka i zadanie to realizuje zewnętrzny podmiot, to zgodnie z ustawą on jest wytwórcą odpadu, który powstał w procesie naprawy o ile umowa na świadczone usługi nie będzie stanowić inaczej.

Rejestracja w BDO

W celu uzyskania wpisu do BDO należy pobrać i wypełnić wniosek rejestrowy i złożyć go w formie pisemnej w Urzędzie Marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Obowiązkiem rejestracji w BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Jednak to nie oznacza, że wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają rejestracji. Ustawa dopuszcza wyłączenie z obowiązku przystąpienia do systemu m. in. osoby fizyczne, transportujące wytworzone przez siebie odpady, rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.

Rejestr BDO oraz informacje na temat bazy dostępne są na stronie: www.bdo.mos.gov.pl.


Podstawa prawna    

  • Rozdział 6a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • Art. 49, 50, 52, 73 i 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.