ZDANIEM EKSPERTÓW

DLACZEGO WARTO KUPIĆ BELOWNICĘ - KILKA POWODÓW

Wszędzie tam, gdzie w działalności powstają odpady, a celem jest efektywna gospodarka odpadami, warto rozważyć inwestycję w prasę, kompaktor lub belownicę. Urządzenia te zagęszczają odpady z kartonu, tektury, papieru, puszek aluminiowych, butelek PET, komunalne, jak również niebezpieczne itp. Sprasowane i zmniejszone objętościowo odpady są łatwiejsze do przenoszenia i transportu oraz pozwalają utrzymać porządek i higienę w miejscu działalności.

WARTOŚĆ DODANA

Określenie składowych wartości dodanej, wynikającej z segregacji, prasowania i belowania wykracza poza wyłącznie redukcję objętości odpadów. Efektem prasowania i belowania odpadów jest nie tylko zmniejszenie ich objętości, ale również wiele innych wartości, jak np. redukcja kosztów transportu odpadów, większe bezpieczeństwo pracy, mniejsze zaangażowanie w gospodarowanie odpadami, większy ład i porządek, zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach i emisji CO2 do atmosfery, itp., które w sumie generują realną liczbę różnych korzyści operacyjnych i finansowych.

POPRAWA POZIOMU RECYCLINGU

Przygotowanie sporej ilości odpadów do recyclingu lub utylizacji może okazać się kapitałochłonne, zarówno w aspekcie finansowym, jak i zasobów ludzkich. Gdy powstaje dużo odpadów do utylizacji i recyklingu, zarządzanie nimi w stanie luźnym może wymagać sporo wysiłku, czasu i cennego miejsca. Można i warto tego uniknąć, jeśli w miejscu powstawania odpadów nastąpi ich segregacja, sprasowanie i przekształcenie w bele wygodne do przewozu czy tymczasowego przechowywania.

NIŻSZE KOSZTY ZBIERANIA ODPADÓW

Segregacja, czyli oddzielenie surowców wtórnych od odpadów ogólnych, a następnie ich sprasowanie w kompaktowe bele plastiku, tektury, papieru lub kartonu to mniejsze koszty ogólne. Zbierane luzem odpady są przewożone do recyklingu lub w celu składowania i zwykle ponad 75% ich objętości stanowi powietrze. A przecież nikt nie chce płacić za przewóz powietrza. Kompaktowe bele odpadów nadających się do recyklingu są atrakcyjniejsze dla firm recyklingowych, którym można je sprzedawać.

SCHLUDNE I HIGIENICZNE UTRZYMANIE ODPADÓW

Nikt nie lubi bałaganu, nawet w pomieszczeniach przeznaczonych na zbieranie i magazynowanie odpadów, a co dopiero w miejscu ich powstawania jakim może być linia produkcyjna lub publicznie dostępne miejsca, jak w przypadku hoteli, restauracji itp. Odpady luzem, bez względu na to z jakiego materiału pochodzą, są trudne do przemieszczania i mogą przyczyniać się do zwiększenia zagrożenia w miejscu pracy.

Prasy to idealny sposób, aby odpady zorganizować w zwarte bele, które znacznie łatwiej można ułożyć w miejscu oczekiwania na wywóz i zyskać sporo miejsca. Dodatkowo, zbelowane odpady zmniejszają ryzyko pożaru oraz pojawienia się gryzoni i owadów.

Odpady w belach znacznie eliminują zagrożenia dla ludzi w miejscu pracy, jak potknięcia lub upadki. W magazynach, na placach i w warsztatach odpady opakowaniowe wprowadzają bałagan na podłodze. Odpady sprasowane eliminują nieporządek i zwiększają bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu.

ORWAK POWER 3620              

Niska belownica (wysokość instalacyjna 2481 mm) do produkcji przemysłowych bel z kartonu o wadze do 450 kg. Ma duży otwór załadowczy i jest wyposażona w automatyczne drzwi żaluzjowe i funkcję autostart, przełącznik wyboru materiału karton/folia oraz wskaźnik gotowości beli, które można wiązać taśmą lub drutem.
Wielozadaniowy TOM to świetny system prasowania odpadów idealny do wykorzystania w miejscach, gdzie potrzebna jest estetyka, funkcjonalność i higiena. Ma te same rozmiary co tradycyjny kosz na śmieci, jednak może zmniejszyć ich objętość aż 7-krotnie!

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

W tradycyjnym sposobie zarządzania odpadami u źródła pracownicy wykonywali szereg czynności typu ręczne składanie kartonów, układanie, wkładanie do worków itp. Prasy, belownice i kompaktory wymagają od pracowników jedynie umieszczenia odpadów w komorach, a następnie wygodnego i bezpiecznego przemieszczenia zagęszczonych bel lub worków w miejsce oczekiwania na dalsze ogniwo łańcucha obsługi zebranych odpadów.

Wszystkie powyższe czynniki pomagają znacznie zaoszczędzić czas i pieniądze, potrzebne do pracy związanej z usunięciem odpadów z miejsca ich powstawania.

Kadra zarządzająca każdej organizacji zawsze poszukuje oszczędności i możliwości zwiększenia zysków. Jedną z realnych metod jest zmniejszenie kosztów zarządzania odpadami. Każde urządzenie pracujące w miejscu powstawania odpadów ułatwia bezpieczne, efektywne i wygodne obchodzenie się z odpadami, realnie świadcząc o zachowaniu ekologicznym organizacji. Korzyści finansowe i operacyjne są widoczne od ręki.

Urządzenia do prasowania i belowania są używane w każdej branży na całym świecie. Mniejsze można zainstalować w miejscach dostępnych publicznie – kompaktor TOM z powodzeniem zastępuje standardowe kosze na śmieci w barach szybkiej obsługi, hotelach, restauracjach, na lotniskach itp. Wybór urządzenia zależy głównie od rodzaju odpadów i ich wywarzanego wolumenu. Znaczne oszczędności i wysokiej jakości system usuwania odpadów przydają się w każdej organizacji. Warto to wziąć pod uwagę i pamiętać, że ta decyzja będzie miała również wpływ na to, jakie otoczenie i środowisko pozostawimy dla potomnych.

CZY WARTO STAWIAĆ NA INNOWACYJNOŚĆ?

Jak najbardziej. W erze niezwykle szybkiego rozwoju technologii nowoczesne rozwiązania to konieczność. To naturalne następstwo dążenia do zapewnienia najwyższych standardów jakościowych. Krótko mówiąc - innowacyjne rozwiązania są wbudowane w strategię każdego lidera rynku.

Autor: Magda Nowak, Dyrektor Zarządzający, ORWAK Polska