ZDANIEM EKSPERTÓW

UMOWY SERWISOWE - OSZCZĘDNOŚCI W DŁUŻSZYM OKRESIE

Posiadanie i użytkowanie sprawnej prasy lub belownicy w miejscu powstawania odpadów to generowanie oszczędności w gospodarce odpadami u źródła. W dzisiejszej sytuacji gospodarczej wszystkie organizacje szukają oszczędności. Niektóre decydują się na nie poprzez eliminowanie wsparcia i nie wiążą się z dostawcami np. umowami serwisowymi.  Orwak dostarcza sprawne i działające urządzenia, jednak większość klientów, którzy poczynili pierwszy dobry krok w oszczędności poprzez zakup urządzeń ORWAK, zabezpiecza ich sprawność i oszczędną eksploatację poprzez umowy serwisowe i konserwacyjne.

Orwak oferuje różne pakiety usług serwisowych, zawsze odpowiadające rzeczywistym potrzebom, które obejmują regularne przeglądy okresowe z wymianą podstawowych części oraz gwarancją i bezpłatną wymianą części zamiennych.

Umowy serwisowe Orwak obejmują plan regularnych wizyt inżyniera serwisowego, którego zadaniem jest dokonanie przeglądu maszyny i wykrycie ewentualnych możliwych problemów. W trakcie przeglądu sprawdzany jest m.in. stan przewodów elektrycznych i styczników, szczelność układu hydraulicznego, regulacja ciśnienia zaworów sterujących i płyty prasującej tłoczyska. Dodatkowo, konserwowane są wszystkie punkty smarne oraz dokonywany jest pomiar skuteczności pracy. Zawsze sporządzana jest karta prac serwisowych z ewentualnymi zaleceniami eksploatacyjnymi.

To bardzo ważne w każdej organizacji, aby używane prasy i belownice były zgodne z wytycznymi BHP oraz zapewniały trwałą i bezpieczną pracę elementów hydraulicznych i elektrycznych.

Orwak, jako lider w zakresie dostaw, serwisu i wynajmu pras, belownic i kompaktorów od ponad 40 lat, znany jest z rozbudowanej i profesjonalnej sieci techników serwisowych na całym świecie i nie ma sobie równych w branży.

W Polsce serwis Orwak od ponad dwudziestu lat dba o zapewnienie ciągłości pracy urządzeń ORWAK i dysponuje dziesięcioma centrami serwisowymi. Kadra serwisu Orwak Polska to ponad trzydziestu wykwalifikowanych i doświadczonych techników. 

Serwis Orwak Polska zapewnia wsparcie w ramach asysty telefonicznej oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta plan przeglądów okresowych. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki zdalnie, maksymalny czas oczekiwania na przyjazd technika od momentu zgłoszenia wynosi 48 godzin. Czas reakcji ekspertów serwisu Orwak Polska na zgłoszenie problemu jest natychmiastowy i zawsze podejmowana jest próba usunięcia usterki zdalnie poprzez konsultacje. Zapewnienie wsparcia technicznego w serwisie Orwak Polska to gwarancja utrzymania zakupionych urządzeń w pełnej sprawności, zaplanowane przeglądy okresowe i widoczne zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji. To po prostu dobrze wydane pieniądze, niewielkie nawet w krótkim okresie w porównaniu z kosztami ewentualnych napraw, gdy eksploatowane urządzenie nie jest konserwowane.

Autor: Tomasz Niedźwiedzki, Service Manager, ORWAK Polska