ZDANIEM EKSPERTÓW

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM -
WPŁYW NA DOTYCHCZASOWĄ GOSPODARKĘ ODPADAMI

W ciągu ostatnich kilku lat zarówno administracja publiczna, branża gospodarki odpadami, jak i działacze sektora recyklingu bardzo zwracali uwagę na gospodarkę o obiegu zamkniętym, tworząc nowe zasady i wytyczne. Zgodnie z ustaleniami lokalnymi i europejskimi nowa polityka gospodarki odpadami w Polsce i Europie ma na celu transformację i docelowe przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

CZYM JEST GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Gospodarka o obiegu zamkniętym to system, w którym wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum. Innymi słowy produkty są przetwarzane w zamkniętych pętlach (obiegach) lub inaczej cyklach. Jest to system wytwarzania i obrotu, który zastępuje ideę wycofania produktów z eksploatacji, zachęca do korzystania z zasobów odnawialnych i eliminuje stosowanie toksycznych chemikaliów dzięki odpowiedniemu projektowaniu  produktów, materiałów i systemów biznesowych. W krajach rozwiniętych, takich jak Polska, inteligentne włączenie tej gospodarki z pewnością przyczyni się do:

  • zwiększenia lokalnych mocy produkcyjnych
  • wzrostu odpowiedzialności za produkty wśród użytkowników końcowych
  • mniejszej ilości odpadów morskich i przepełnienia składowisk
  • ukierunkowania uwagi społeczeństwa i producentów na znaczenie odpadów organicznych   

Wizją gospodarki o obiegu zamkniętym jest zastąpienie obecnej ekonomii typu „weź, wytwórz, wyrzuć” procesem bardziej inteligentnym, w którym zasoby są wykorzystywane w optymalnych ilościach, co powinno wyeliminować jednorazowe wykorzystanie surowców.

Jak gospodarka o obiegu zamkniętym może wspierać polski biznes?

  • Więcej miejsc pracy i bardziej ekologiczne gałęzie przemysłu. Dziś firmy muszą się rozwijać jako zrównoważone ekonomicznie i ekologicznie. Przy wyższych wskaźnikach recyklingu i jeszcze wyższym popycie na towary z recyklingu, inwestycje w zielone branże radykalnie wzrosną, co z pewnością doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy i innych możliwości.
  • Więcej chronionych zasobów. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma zdolność generowania jeszcze większych oszczędności niż dotychczasowa. Przy stale rosnącej światowej populacji i zapotrzebowaniu na surowce, gospodarka o obiegu zamkniętym powinna doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na surowce, ponieważ ich cykl życia zostanie wydłużony.
  • Mniejsze emisje cieplarniane. Gospodarka o obiegu zamkniętym daje możliwość ograniczenia produkcji gazów cieplarnianych i wykorzystania zasobów naturalnych, maksymalizacji wydajności i zmniejszenia negatywnych czynników powodowanych procesami dzisiejszej gospodarki odpadami.

Takie podejście stworzy lepsze źródła dochodów, nowe możliwości biznesowe, ale także zminimalizuje wpływ produkcji i wydobycia surowców na środowisko.

JEŚLI GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I RECYCLING - TO TYLKO Z ORWAK

Przemysł recyklingu bardzo się rozwinął w ostatnich dziesięcioleciach, co przełożyło się zarówno na korzyści gospodarcze, jak i środowiskowe. Naszym celem jest pomoc firmom w znalezieniu idealnego sprzętu do recyklingu spełniającego wszystkie ich potrzeby. Od ponad 5 dekad dostarczamy solidne i najnowocześniejsze maszyny do recyklingu, które pomagają naszym klientom osiągać restrykcyjne cele z zakresu ochrony środowiska i uzyskiwać wymierne korzyści biznesowe.

                       

 

 

   Autor: Marcin Cuper, Dyrektor handlowy, Orwak Polska

 

Polecane belownice oraz prasy do odpadów:

Orwak Compact 3110

Orwak Compact 3120

Orwak Power 3420

Orwak Multi 5070

Orwak Multi 9020S

Orwak Flex 5030

Prasy i belownice używane z gwarancją ORWAK