NOWA TECHNOLOGIA

Aspekty środowiskowe oraz zarządzanie jakością od zawsze stanowiły centralny punkt naszych działań. Mamy to formalnie potwierdzone certyfikatami jakości.
Certyfikat ISO 9001 określa wymagania, jakie ma spełniać system zarządzania jakością.
ISO 14001 to z kolei norma zarządzania środowiskowego. 

 

 

Spełniamy najwyższe wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, określane ISO 3834.
Ten certyfikat jest rzadkością wśród producentów belownic.

Nasze ponad 40-letnie doświadczenie i dążenie do ciągłego udoskonalania naszych produktów doprowadziły do zastąpienia napędów hydraulicznych z dodatkowym, mniejszym siłownikiem w środku, innowacyjnym rozwiązaniem, w którym główna idea działania opiera się na odwróconej pracy siłownika.

Najnowsza linia cichych belownic ORWAK POWER zapewnia jeszcze szybsze belowanie przy jednocześnie mniejszym zużyciu energii, a szereg dodatkowych funkcji urządzeń ORWAK POWER gwarantuje najwyższą wydajność prasowania w Twojej firmie.

Nowa technologia zapewnia cichą pracę belownicy i prasowanie ogromnych ilości odpadów w bele o bardzo dużym stopniu gęstości i rozmiarze gwarantującym oszczędności w transporcie. Cylindry umieszczone w dolnym położeniu – zamiast u góry – pozwoliły na uzyskanie belownic zajmujących mało miejsca.

ŚCISŁA KONTROLA JAKOŚCI

Ponieważ wszystkie podstawowe komponenty naszych systemów są produkowane i montowane pod jednym dachem, jesteśmy w stanie zapewnić ścisłą kontrolę parametrów produktów oraz jakości ich wykonania. Wykwalifikowany personel, współczesne wzornictwo i najnowsza technologia to idealna kombinacja zasobów ludzkich i możliwości technicznych. Belownice produkowane są ze stali DOMEX 355, zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 3834.

BEZPIECZEŃSTWO

Belownice ORWAK POWER, jako jedyne na świecie, cechuje poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL d* (zgodnie z normą EN ISO 13849-1).

*PL (Performance Level) - miara  zapewnienia bezpieczeństwa i poziomu działania. Miara nienaruszalności bezpieczeństwa PL wyraża, w jakim stopniu system jest zdolny do wypełniania funkcji bezpieczeństwa w przewidywalnych warunkach. PL oznaczany jest literami od a do e. PL „e” oznacza najwyższą pewność bezpieczeństwa, PL „a” – najniższą.