TOMRA

AUTOMATY OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

TOMRA jest światowym liderem w dziedzinie automatów opakowań zwrotnych z ponad 82 000 instalacjami w ponad 60 krajach. Według ekspertyz uzyskanych podczas przedsprzedaży doradztwa i usług, firma TOMRA jest dostawcą najlepszych maszyn do zbierania i recyklingu puszek aluminiowych oraz butelek szklanych i plastikowych.

Obecnie konsumenci zużywają prawie 1,4 triliona pojemników do napojów rocznie, co stanowi ogromną ilość materiału opakowaniowego, który może być gromadzony i ponownie wykorzystany lub poddany recyklingowi.  Prawidłowe obchodzenie się ze zużytymi opakowaniami przynosi oszczędność cennych zasobów, takich jak energia, woda i ropa naftowa oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Użytkownicy otrzymują natychmiastową zapłatę po zwrocie używanych pojemników, co motywuje do wielokrotnego ich wykorzystywania i powtórnego zbierania zużytych opakowań. Ponieważ automaty do zwrotu opakowań są często integralną częścią sklepu spożywczego, codzienny recykling jest wygodny, wydajny i korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron.

                                                                                                             

                                             Poznaj modele automatów TOMRA 

Tomra H-10/H-11

        

   

 

 

     

 

 

 Tomra T-70

 

 

  

 

 

 

 

 Tomra T-9

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urządzenie typu Front-End

Front-End

                                                                                          Urządzenie typu Back-Room  Back-Room