Dołącz do zespołu ORWAK

 

  

 

Co oferujemy

 

 Nasza misja

Należymy do Grupy SULO, która zatrudnia 2500 pracowników na całym świecie. Jako pionierzy zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym podzielamy jasną wizję: chcemy tworzyć rozwiązania, dzięki którym dzisiejsze odpady będą zasobem jutra. Chcemy zbierać, sortować i poddawać recyklingowi odpady, zanim zanieczyszczą nasze środowisko.


Zostań częścią rozwiązania i kształtuj świat, w którym warto żyć dla nas i przyszłych pokoleń.

Naszym najcenniejszym kapitałem jest kapitał ludzki. Każdy pracownik dysponuje wiedzą, umiejętnościami i energią, które są odpowiedzią na wymagania i potrzeby naszych klientów. Grupa SULO jest szczególnie zaangażowana w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: godnej pracy i wzrostu gospodarczego, równości płci oraz dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia.

JEDEN CEL.
JEDEN ZESPÓŁ – ŻYJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: