Nie musisz wierzyć naszym słowom. Poniżej publikujemy wypowiedzi kilku naszych klientów.
Więcej referencji z przyjemnością udostępnimy na żądanie.

Najważniejszą dla nas korzyścią był wzrost przestrzeni magazynowej oraz redukcja czasu poświęcanego przez pracowników na obsługę powstających odpadów. Dodatkowo, dzięki belowaniu nasze odpady są atrakcyjniejsze dla odbiorców. — Piotr Pawlak, kierownik ds. technicznych Brześć Sp. j.  

  

Dzięki zastosowaniu rozwiązań ORWAK nie tylko zyskaliśmy przestrzeń magazynową, pozbyliśmy się problemu zwanego bałaganem, ale również zredukowaliśmy koszty związane z magazynowaniem i odbiorem odpadów. — Krzysztof Majchrzak, pełnomocnik Cukiernia Sowa

  

Zastosowanie kompaktora Orwak 4110, oprócz dużej oszczędności kosztów wywozu, dało dodatkową korzyść w postaci większego porządku i miejsca. Kompaktor to lepsza kontrola nad odpadami i ich organizacją. — Stefan Baran, kierownik ds. technicznych, Hotel SPA Dr Irena Eris

 

Od 2002 roku eksploatujemy belownicę ORWAK 3400, a w 2013 roku zrealizowaliśmy zakup dodatkowej belownicy ORWAK 3410. Urządzenia doskonale spełniają swoje przeznaczenie. Ich zakup pozwolił na kilkakrotną redukcję kosztów transportu odpadów przeznaczonych do likwidacji. — Sylwester Nowak, kierownik działu gospodarki magazynowej, Jelfa S.A.

 

Pierwszą belownicę ORWAK 9020 kupiliśmy w 2012 roku. Już rok poźniej nabyliśmy kolejną. Dzięki prasowaniu odpadów redukujemy ich objętość o około 60%. — Jacek Połomka, Prezes Zarządu, Zakład Zagospodarowania Odpadów Żary.

 
 Belujemy przede wszystkim ścinki materiałów oraz papier i folię. W przypadku każdego z tych odpadów belownica ORWAK sprawdza się bez zarzutu. Sprasowanie powoduje zwiększenie ilości przestrzeni magazynowej, zmniejszenie ilości wywozu odpadów i pozwala na utrzymanie porządku, poza tym zanotowaliśmy znaczne zmniejszenie kosztów związanych z obsługa odpadów. — Dominik Bąk, dyrektor ds. handlowych, PPHU Subor Zakład Pracy Chronionej.   
Dostawa belownicy ORWAK została zrealizowana w terminie, fachowo przeprowadzono również instalacje urządzenia i szkolenie personelu w zakresie obsługi. Zastosowanie ww urządzenia pomogło w optymalizacji kosztów związanych w opłatami za wywóz odpadów. Sprasowanie odpadów powoduje zwiększenie przestrzeni magazynowej i pozwala na utrzymanie w niej porządku. — Grażyna Spiechowicz-Kristensen, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych, Biblioteka Narodowa  
W wyniku zastosowania maszyny ORWAK, w której prasowane są przede wszystkim odpady komunalne mieszane, zmniejszyliśmy co najmniej o kilkadziesiąt procent ilości wywożonych odpadów w skali miesiąca. — Elżbieta Jaworska, kierownik sekcji BHP i Ochrony Środowiska, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.   
Jesteśmy zadowoleni z fachowej i rzetelnej współpracy z firmą Tomra Orwak, której wysokiej jakości produkty, ogromne doświadczenie, dobra organizacja oraz wykwalifikowany personel pozwoliły na wprowadzenie optymalizacji w zakresie gospodarki odpadami na terenie naszego zakładu.”— Zakład Piekarniczo-Cukierniczy L.B. Zimmermann Sp. J.   
Oceniamy, że dzięki zastosowaniu belownicy ORWAK redukcja objętości surowców wynosi 50-70%. Wpłynęło to znacząco na zmniejszenie kosztów wywozu odpadów, a prasowanie pozwala zachować porządek i czystość, co w przypadku pięciogwiazdkowego hotelu jest niezwykle ważne. Dostawa, usługi instalacyjne, szkoleniowe i serwisowe są przeprowadzane na profesjonalnym poziomie. — Jerzy Wrona, Manor House