BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Orwak od ponad 45 lat jest pionierem w opracowywaniu i dostarczaniu wysokowydajnych systemów gospodarki odpadami. Silna kultura projektowania i innowacji, pielęgnowana od 1971 roku, wysunęła producenta i dostawcę na pozycję lidera standardów w tej branży. Nowoczesne i bezpieczne w obsłudze belownice ORWAK POWER oraz ORWAK COMPACT przewyższają standardowe wymagania określone przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska i zarządzania odpadami. Urządzenia ORWAK spełniają wszystkie przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

NORMY MASZYNOWE

Urządzenia ORWAK spełniają również wymagania określone w normach:

EN 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn Wyposażenie elektryczne maszyn)
EN 61000-6-1 (Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych)
EN 61000-6-2 (Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w środowiskach przemysłowych)
EN 61000-6-3 (Norma emisji zakłóceń elektromagnetycznych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych)
EN 61000-6-4 (Norma emisji zakłóceń elektromagnetycznych w środowiskach przemysłowych)
EN ISO 13849-1 (Bezpieczeństwo maszyn elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem)

NORMA EN 16500

Europejski Komitet Normalizacyjny wprowadził normę EN16500 (Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu - Pionowe prasy do belowania - Wymagania bezpieczeństwa), która obejmuje rygorystyczne wymagania gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników w trakcie wszystkich czynności podejmowanych w obsłudze maszyn do zgniatania materiałów odpadowych.

Europejskie standardy wyznaczone przez EN16500 dotyczą wszystkich elementów konstrukcji, w tym komory prasowania, obszaru wyrzucania beli, siłowników i urządzeń sterujących, systemów awaryjnego zatrzymania, redukcji hałasu, instrukcji i etykiet oraz innych potencjalnych zagrożeń, jakie mógłby napotkać operator obsługujący maszynę.

Belownice ORWAK POWER i ORWAK COMPACT spełniają wymagania użytkowników oraz przepisy BHP, w tym m.in. standardy normy EN16500 oraz wynikające z niej ulepszenia:

 • Obsługa minimalną liczbą operacji
 • Brak możliwości uruchomienia maszyny przy otwartych drzwiach
 • Brak dostępu do potencjalnie niebezpiecznych pracujących części ruchomych
 • Dodatkowe zabezpieczenie drzwi zwiększające bezpieczeństwo operatora
 • Bezpieczny i wygodny dostęp do komory belującej
 • Intuicyjny panel sterowania
 • Inteligentne opcje ułatwiające sterowanie pracą urządzenia
 • Najniższy na świecie poziom hałasu
 • Niskie zużycie prądu
 • Wydajne zagęszczanie dużych ilości odpadów
 • Niska wysokość belownic i szerokie możliwości wyboru miejsca instalacji

DYREKTYWY

Prasy, belownice i kompaktory ORWAK produkowane są z zachowaniem postanowień dyrektyw, w tym m.in.:

 • 2006/42/EEC (Dyrektywa maszynowa)
 • 2004/108/EEC (Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
 • 2009/125/EC (Dyrektywa ErP - dla produktów związanych z energia)

NORMY JAKOŚCI ISO

Solidna i wydajna konstrukcja belownic ORWAK POWER i ORWAK COMPACT zamknięta jest w nowoczesnej obudowie, zaprojektowanej specjalnie dla tej rodziny belownic. Prasy i belownice Orwak produkowane są ze stali DOMEX 355, co aż trzykrotnie wydłuża ich żywotność. W produkcji stosowane jest spawanie łukowe i najwyższej precyzji cięcie laserowe, co znacznie podnosi walory estetyczne i wytrzymałościowe pras i belownic Orwak. Wszystkie urządzenia produkowane przez Orwak spełniają szereg innych norm jakości, m.in. ISO 9001 oraz  ISO 3834, jak również normy środowiskowe, m.in. ISO 14001.

NAJWYŻSZE STOPNIE BEZPIECZEŃSTWA I WYDAJNOŚCI

Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy użytkowników, rodziny belownic ORWAK POWER oraz ORWAK COMPACT, jako jedyne na świecie, mają najwyższy stopień zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności PL d (Performance Level d), zgodnie z normą EN ISO 13849-1, co czyni je liderami wśród maszyn produkowanych na całym świecie.