STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

Aspekty środowiskowe oraz zarządzanie jakością od zawsze stanowiły centralny punkt naszych działań. Mamy to formalnie potwierdzone certyfikatami jakości.
Certyfikat ISO 9001 określa wymagania, jakie ma spełniać system zarządzania jakością.
ISO 14001 to z kolei norma zarządzania środowiskowego. 

 

 

Spełniamy najwyższe wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, określane ISO 3834.
Ten certyfikat jest rzadkością wśród producentów belownic.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Orwak od ponad 45 lat jest pionierem w opracowywaniu i dostarczaniu wysokowydajnych systemów gospodarki odpadami. Silna kultura projektowania i innowacji, pielęgnowana od 1971 roku, wysunęła producenta i dostawcę na pozycję lidera standardów w tej branży. Nowoczesne i bezpieczne w obsłudze belownice ORWAK POWER oraz ORWAK COMPACT przewyższają standardowe wymagania określone przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska i zarządzania odpadami. Urządzenia ORWAK spełniają wszystkie przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

NORMY MASZYNOWE

Urządzenia ORWAK spełniają również wymagania określone w normach:

EN 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn Wyposażenie elektryczne maszyn)
EN 61000-6-1 (Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych)
EN 61000-6-2 (Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w środowiskach przemysłowych)
EN 61000-6-3 (Norma emisji zakłóceń elektromagnetycznych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych)
EN 61000-6-4 (Norma emisji zakłóceń elektromagnetycznych w środowiskach przemysłowych)
EN ISO 13849-1 (Bezpieczeństwo maszyn elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem)

NORMA EN 16500

Europejski Komitet Normalizacyjny wprowadził normę EN16500 (Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu - Pionowe prasy do belowania - Wymagania bezpieczeństwa), która obejmuje rygorystyczne wymagania gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników w trakcie wszystkich czynności podejmowanych w obsłudze maszyn do zgniatania materiałów odpadowych.

Europejskie standardy wyznaczone przez EN16500 dotyczą wszystkich elementów konstrukcji, w tym komory prasowania, obszaru wyrzucania beli, siłowników i urządzeń sterujących, systemów awaryjnego zatrzymania, redukcji hałasu, instrukcji i etykiet oraz innych potencjalnych zagrożeń, jakie mógłby napotkać operator obsługujący maszynę.

Belownice ORWAK POWER i ORWAK COMPACT spełniają wymagania użytkowników oraz przepisy BHP, w tym m.in. standardy normy EN16500 oraz wynikające z niej ulepszenia:

 • Obsługa minimalną liczbą operacji
 • Brak możliwości uruchomienia maszyny przy otwartych drzwiach
 • Brak dostępu do potencjalnie niebezpiecznych pracujących części ruchomych
 • Dodatkowe zabezpieczenie drzwi zwiększające bezpieczeństwo operatora
 • Bezpieczny i wygodny dostęp do komory belującej
 • Intuicyjny panel sterowania
 • Inteligentne opcje ułatwiające sterowanie pracą urządzenia
 • Najniższy na świecie poziom hałasu
 • Niskie zużycie prądu
 • Wydajne zagęszczanie dużych ilości odpadów
 • Niska wysokość belownic i szerokie możliwości wyboru miejsca instalacji

DYREKTYWY

Prasy, belownice i kompaktory ORWAK produkowane są z zachowaniem postanowień dyrektyw, w tym m.in.:

 • 2006/42/EEC (Dyrektywa maszynowa)
 • 2004/108/EEC (Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
 • 2009/125/EC (Dyrektywa ErP - dla produktów związanych z energia)

NORMY JAKOŚCI ISO

Solidna i wydajna konstrukcja belownic ORWAK POWER i ORWAK COMPACT zamknięta jest w nowoczesnej obudowie, zaprojektowanej specjalnie dla tej rodziny belownic. Prasy i belownice Orwak produkowane są ze stali DOMEX 355, co aż trzykrotnie wydłuża ich żywotność. W produkcji stosowane jest spawanie łukowe i najwyższej precyzji cięcie laserowe, co znacznie podnosi walory estetyczne i wytrzymałościowe pras i belownic Orwak. Wszystkie urządzenia produkowane przez Orwak spełniają szereg innych norm jakości, m.in. ISO 9001 oraz  ISO 3834, jak również normy środowiskowe, m.in. ISO 14001.

NAJWYŻSZE STOPNIE BEZPIECZEŃSTWA I WYDAJNOŚCI

Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy użytkowników, rodziny belownic ORWAK POWER oraz ORWAK COMPACT, jako jedyne na świecie, mają najwyższy stopień zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności PL d (Performance Level d), zgodnie z normą EN ISO 13849-1, co czyni je liderami wśród maszyn produkowanych na całym świecie.