GOSPODARKA ODPADAMI

BELOWNICE KONIECZNE NIEMALŻE
W KAŻDEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Efektywna gospodarka odpadami, zrównoważony rozwój i recykling to bardzo ważne zagadnienia w dzisiejszych czasach, szczególnie z powodu rosnącej presji, aby spełnić rygorystyczne cele recyklingu Unii Europejskiej i Polski.

Z tego względu, recykling i gospodarka odpadami stają się niezaprzeczalnymi priorytetami dla polskich przedsiębiorstw i organizacji różnej wielkości. 

NORMA EN 16500
- STANDARD DLA BELOWNIC PIONOWYCH

Norma EN 16500: 2014 to zestaw standardów UE wprowadzony w celu ochrony użytkowników pras i belownic pionowych. Standard został wprowadzony przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny). Norma EN16500 obejmuje rygorystyczne wymagania gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników w trakcie wszystkich czynności podejmowanych w obsłudze maszyn do zgniatania odpadów.

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
- DZIESIĘĆ GŁÓWNYCH KORZYŚCI

Rentowna gospodarka odpadami to większa wydajność całej organizacji. ORWAK, z siedzibą w Szwecji, dba zgodnie ze skandynawską filozofią, aby „mniej znaczyło więcej”. Rozwiązania Orwak w zakresie prasowania i belowania odpadów odgrywają istotną rolę w tworzeniu systemu efektywnej gospodarki odpadami. Mają one również znaczenie dla rozwoju firmy, zadowolenia pra­cowników i zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

EKOLOGIA STOSOWANA, ZOPTYMALIZOWANA

Materiały opakowaniowe to jedna z głównych grup odpadów powstających w zakładach produkcyjnych.

Ich udział w ogólnej ilości generowanych odpadów sięga nawet 45%, a koszty wywozu w średniej wielkości zakładzie potrafią sięgać nawet 7,5 tys. zł miesięcznie!

Można je jednak obniżyć o co najmniej 40%.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI W PRZEMYŚLE
- METODY I URZĄDZENIA

Obszary produkcyjne mogą wiązać się z szeregiem potencjalnych zagrożeń.

Niezagospodarowane, zajmujące podłogi odpady i opakowania, a także częsty transport odpadów wózkami widłowymi na terenie zakładu, zakłóca inne bieżące czynności i może być przyczyną wypadków w miejscu pracy.

Dlatego kluczowe staje się usunięcie odpadów z obszarów roboczych.