HOTELE I RESTAURACJE
CZYSTE I PRZYCIĄGAJĄCE MIEJSCE

Jednym z głównych priorytetów hoteli i restauracji jest czystość i atrakcyjny wygląd dla gości. Kluczowym czynnikiem jest zatem skuteczna gospodarka odpadami.

Korzyści z rozwiązań ORWAK

Za pomocą rozwiązań ORWAK można przejąć kontrolę nad odpadami i zaoszczędzić przestrzeń, czas oraz znacząco zmniejszyć koszty obsługi odpadów. Dzięki temu pracownicy sprawniej i szybciej poradzą sobie z zapewnieniem wysokiego standardu higieny. Wyciśnij z recyklingu nowe źródło dochodów!

Rozproszone i centralne zarządzanie odpadami

Odpady szybko gromadzą się w różnych miejscach, takich jak pokoje hotelowe, restauracje, bary, ogródki, korytarze, baseny, hole i kuchnia. Za pomocą rozwiązań ORWAK można zarządzać odpadami na miejscu - np. na każdym piętrze hotelu lub innych głównych obszarach. Połączenie rozproszonych i scentralizowanych rozwiązań gospodarowania odpadami umożliwia spełnienie każdych szczególnych potrzeb.

Mniej odpadów to więcej miejsca

Odpady o wysokiej gęstości wymagają znacznie mniej miejsca niż stosy odpadów niesprasowanych. Małe gabaryty pras i belownic ORWAK zajmują mało miejsca na podłodze. Za pomocą rozwiązań ORWAK można szybko zmniejszyć objętość odpadów i zachować pomieszczenia czyste i atrakcyjne dla gości.

Efektywna obsługa różnorodnych rodzajów odpadów

Znaczące ilości różnych rodzajów odpadów, które muszą być obsługiwane każdego dnia, mogą stanowić wyzwanie dla każdego hotelu lub restauracji. Solidne prasy i belownice ORWAK pomagają skutecznie uporać się z wieloma różnymi materiałami, tj. kartony, opakowania papierowe, worki z odpadami ogólnymi, folie z tworzyw sztucznych, szkło i puszki, wilgotne odpady stałe. Wielokomorowe prasy ORWAK zapewniają sortowanie odpadów u źródła i wytworzenie odpadów przygotowanych do zyskownego recyklingu lub utylizacji.

Łatwa i bezpieczna obsługa przez wszystkich użytkowników

W większości hoteli i restauracji urządzenia do zbierania odpadów są obsługiwane przez różnych pracowników. Rozwiązania ORWAK są bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu wszyscy pracownicy szybko i bez trudu używają pras lub belownic. 

Utrzymanie ładu i czystości

Najwyższy standard higieny ma zasadnicze znaczenie w prowadzeniu działalności hotelowej i restauracyjnej. Dotyczy to zarówno pracowników, wyposażenia hotelu lub restauracji, jak również skutecznej gospodarki odpadami. Projekt i budowa rozwiązań ORWAK pozwala na utrzymanie czystości i zachowanie najwyższych standardów. Postępowanie z odpadami nigdy nie było tak czyste!

Obniżenie kosztów i generowanie dochodów

Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów oraz niższe opłaty są ważne dla każdego hotelu i restauracji. ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć te koszty i opłaty, ale stwarza również nowe źródło dochodu:

  • Sortowanie u źródła> Wyższa jakość odpadów do recyklingu> Przychody z materiału nadającego się do recyklingu
  • Wysokie zagęszczenie odpadów> Rzadsze opróżnianie kontenerów> Mniejsze opłaty unieszkodliwiania odpadów
  • Sortowanie> Mniej odpadów do utylizacji> Niższe opłaty

Inwestycja w belownice ORWAK gwarantuje najskuteczniejszą gospodarkę odpadami!