Raz na miesiąc wysyłamy informacje od naszych ekspertów związane z zarządzaniem odpadami oraz urządzeniami do odpadów.
Informujemy o najnowszych produktach i ofertach specjalnych.
Z newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez link w nim zawarty.
Zapraszamy do świata profesjonalnej gospodarki odpadami.
Eksperci Orwak Polska

Regulamin Newslettera

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Orwak Polska Sp. z o.o. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania poprzez opcję rezygnacji dostępną w stopce modułu Newsletter. Administratorem Pani/Pana danych jest ORWAK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93 - 582), przy ul. Felsztyńskiego 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000088709, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9471747660

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: - dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, - podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe, - operatorzy pocztowi i kurierzy, - operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, - organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, - nasi kontrahenci.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w którym wyraża Pan/Pani zgodę na przesyłanie newslettera.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, nawiązania stosunku cywilnoprawnego, odpowiedzi na zadane pytania, wysłania newslettera,
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Powierzone adresy poczty elektronicznej nie są udostępniane osobom trzecim. Orwak Polska Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.