BARY SZYBKIEJ OBSUGI
POŚWIĘCAJ CZAS KLIENTOM,
NIE ODPADOM

Korzyści z rozwiązań ORWAK

Za pomocą rozwiązań ORWAK można przejąć kontrolę nad odpadami i zaoszczędzić przestrzeń, czas oraz znacząco zmniejszyć koszty obsługi odpadów. Dzięki temu pracownicy sprawniej i szybciej poradzą sobie z zapewnieniem wysokiego standardu higieny.Wyciśnij z recyklingu nowe źródło dochodów!

Produktywne wykorzystanie czasu

Szybka obsługa jest bardzo istotna, zwłaszcza w godzinach szczytu, takich jak pora obiadowa.Ciągły przepływ odpadów oznacza, że ​​pracownicy muszą nieustannie troszczyć się, aby otoczenie punktu sprzedaży było czyste, atrakcyjne i higieniczne. Wydajne rozwiązania ORWAK umożliwiają mniejszą liczbę zmian worków, dzięki czemu pracownicy nie muszą stale zajmować się obsługą prasy lub belownicy. Im mniej czasu poświęcą odpadom, tym więcej będą go mieć na wzorową obsługę swoich klientów.

Wysoki standard higieny ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich części swojej działalności, w tym w systemach odpadów. Projekt i budowa rozwiązań ORWAK umożliwiają czystą obsługę, uniknięcie nieprzyjemnych zapachów, łatwe czyszczenie i konserwację oraz przyczyniają się do utrzymania czystego i uporządkowanego środowiska dla klientów i pracowników. Postępowanie z odpadami nigdy nie było tak czyste!

Czystość przede wszystkim

Większość barów szybkiej obsługi często ma mało miejsca na składowanie odpadów. Dlatego skuteczna redukcja objętości jest kluczowym czynnikiem, aby znaleźć cenne miejsce i efektywnie wykorzystać powierzchnię magazynową.Za pomocą rozwiązań ORWAK można szybko zmniejszyć objętość odpadów i utrzymać je w ładzie. Bele o wysokiej gęstości wymagają znacznie mniej miejsca niż stosy odpadów sypkich, a małe gabaryty rozwiązań ORWAK zajmują niewiele miejsca.

Efektywna obsługa różnorodnych rodzajów odpadów

Znaczące ilości różnych rodzajów odpadów, które muszą być obsługiwane każdego dnia, mogą stanowić wyzwanie dla każdego baru. Solidne prasy i belownice ORWAK pomagają skutecznie uporać się z wieloma różnymi materiałami, tj. kartony, opakowania papierowe, worki z odpadami ogólnymi, folie z tworzyw sztucznych, szkło i puszki, wilgotne odpady stałe. Wielokomorowe prasy ORWAK zapewniają sortowanie odpadów u źródła i wytworzenie odpadów przygotowanych do zyskownego recyklingu lub utylizacji.

Łatwa i bezpieczna obsługa przez wszystkich użytkowników

W większości barów szybkiej obsługi urządzenia do zbierania odpadów są obsługiwane przez różnych pracowników. Rozwiązania ORWAK są bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu wszyscy pracownicy szybko i bez trudu używają pras lub belownic. 

Bezpieczeństwo w nocy

Bary szybkiej obsługi często działają w późnych godzinach, co również może stanowić potencjalne zagrożenie dla personelu składającego odpady w ciemnych zaułkach lub miejscach. Rozwiązania ORWAK, dzięki wybitnym parametrom zgniatania umożliwiają magazynowanie większych ilości odpadów powstających w nocy, bez konieczności każdorazowego transportowania w miejsce odbioru.

Obniżenie kosztów i generowanie nowych dochodów

Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów oraz niższe opłaty są ważne dla każdego sprzedawcy produktów żywnościowych. ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć te koszty i opłaty, ale stwarza również nowe źródło dochodu:

  • Sortowanie u źródła> Wyższa jakość odpadów do recyklingu> Przychody z materiału nadającego się do recyklingu
  • Wysokie zagęszczenie odpadów> Rzadsze opróżnianie kontenerów> Mniejsze opłaty unieszkodliwiania odpadów
  • Sortowanie> Mniej odpadów do utylizacji> Niższe opłaty
  • Efektywna gospodarka odpadami> Więcej czasu na obsługę klientów i prowadzenie zyskownej sprzedaży

Inwestycja w belownice ORWAK gwarantuje najskuteczniejszą gospodarkę odpadami!