Nasze ponad 40-letnie doświadczenie i dążenie do ciągłego udoskonalania naszych produktów doprowadziły do zastąpienia napędów hydraulicznych z dodatkowym, mniejszym siłownikiem w środku, innowacyjnym rozwiązaniem, w którym główna idea działania opiera się na odwróconej pracy siłownika.

Najnowsza linia cichych belownic ORWAK POWER zapewnia jeszcze szybsze belowanie przy jednocześnie mniejszym zużyciu energii, a szereg dodatkowych funkcji urządzeń ORWAK POWER gwarantuje najwyższą wydajność prasowania w Twojej firmie.

Nowa technologia zapewnia cichą pracę belownicy i prasowanie ogromnych ilości odpadów w bele o bardzo dużym stopniu gęstości i rozmiarze gwarantującym oszczędności w transporcie. Cylindry umieszczone w dolnym położeniu – zamiast u góry – pozwoliły na uzyskanie belownic zajmujących mało miejsca.

ŚCISŁA KONTROLA JAKOŚCI

Ponieważ wszystkie podstawowe komponenty naszych systemów są produkowane i montowane pod jednym dachem, jesteśmy w stanie zapewnić ścisłą kontrolę parametrów produktów oraz jakości ich wykonania. Wykwalifikowany personel, współczesne wzornictwo i najnowsza technologia to idealna kombinacja zasobów ludzkich i możliwości technicznych. Belownice produkowane są ze stali DOMEX 355, zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 3834.

BEZPIECZEŃSTWO

Belownice ORWAK POWER, jako jedyne na świecie, cechuje poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL d* (zgodnie z normą EN ISO 13849-1).

*PL (Performance Level) - miara  zapewnienia bezpieczeństwa i poziomu działania. Miara nienaruszalności bezpieczeństwa PL wyraża, w jakim stopniu system jest zdolny do wypełniania funkcji bezpieczeństwa w przewidywalnych warunkach. PL oznaczany jest literami od a do e. PL „e” oznacza najwyższą pewność bezpieczeństwa, PL „a” – najniższą.