PRAWO w FIRMIE

ODPADY
JAKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄ

O zobowiązaniach prawnych i gospodarce odpadami przedsiębiorstw.

BDO
NOWY REJESTR OD 2019 r.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

TORBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW

O opłatach za torby z tworzyw sztucznych dla klientów sklepów.

EWIDENCJA ODPADÓW OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA

Ogólne zasady prowadzenia kart ewidencji i przekazania odpadów.

OBOWIĄZEK PROWADZENIA
EWIDENCJI ODPADÓW

O obowiązku i zwolnieniu z prowadzenia ewidencji odpadów.

PRZEDSIĘBIORSTWA
ZOBOWIĄZANE DO SPRAWOZDAWCZOŚCI

O rodzajach działalności, które ustawowo obligują do corocznego składania sprawozdań.