LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE
ODLEGŁOŚĆ NIE MA ZNACZENIA

Magazyny i centra dystrybucyjne często są rozległe, składają się z wielu poziomów a nawet budynków.

Korzyści z rozwiązań ORWAK

Transport i zarządzanie odpadami może być ogromnym wyzwaniem w tego typu środowiskach, a kluczowym czynnikiem jest organizacja i skuteczna obsługa strategiczna przyczyniająca się do jak najlepszej gospodarki odpadami. Za pomocą rozwiązań ORWAK pracownicy mają więcej czasu na właściwe zadania i pozostałe zadania. Wypas(c)uj z recyklingu nowe źródło dochodów!

Mniej odpadów to mniejsze ryzyko w miejscu pracy

Nagromadzone odpady mogą stanowić zagrożenie pożarem lub inne ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo. Ponadto, często transporty odpadów i przejazdy np. wózków widłowych mogą powodować przerwanie produkcji lub stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie pozwól, aby opakowania i inne odpady zajmowały cenne miejsce powierzchni magazynowej. Optymalizuj miejsce dla produktów i swobodnego przepływu pracowników. Za pomocą rozwiązań ORWAK można szybko zmniejszyć objętość odpadów i utrzymać ład i porządek. Miejsce pracy zyskuje na atrakcyjności i sprzyja utrzymaniu zasad bezpieczeństwa. Bele o wysokiej gęstości wymagają znacznie mniej miejsca niż stosy odpadów sypkich, a małe gabaryty pras ORWAK zajmują mało miejsca. 

Produktywne wykorzystanie czasu

Pracownicy muszą spędzać czas głównie na realizacji głównych zadań, a nie na obsłudze procesów dodatkowych. Za pomocą wydajnych rozwiązań ORWAK, ich czas nie będzie marnowany na tego typu nieproduktywne działania. Prasy i belownice ORWAK doskonale odnajdują się w kluczowych obszarach fabryk. Pozwalają przy tym na szybsze i efektywne postępowanie z odpadami. Sprasowane odpady zajmują przy tym znacznie mniej miejsca i ograniczają koszty transportu, a to pozwala skupić się na właściwych zadaniach i utrzymaniu pożądanej wydajności.

Efektywna obsługa różnorodnych rodzajów odpadów

Znaczące ilości różnych rodzajów odpadów, które muszą być obsługiwane każdego dnia, mogą stanowić wyzwanie dla pracowników każdego magazynu. Solidne prasy i belownice ORWAK pomagają skutecznie uporać się z wieloma różnymi materiałami, tj. kartony, opakowania papierowe, worki z odpadami ogólnymi, folie z tworzyw sztucznych, szkło i puszki, wilgotne odpady stałe. Wielokomorowe prasy ORWAK zapewniają sortowanie odpadów u źródła i wytworzenie odpadów przygotowanych do zyskownego recyklingu lub utylizacji.

Rozproszone i centralne zarządzanie odpadami

Odpady szybko gromadzą się w różnych miejscach. Za pomocą rozwiązań ORWAK można zarządzać odpadami na miejscu. Połączenie rozproszonych i scentralizowanych rozwiązań gospodarowania odpadami umożliwia spełnienie każdych szczególnych potrzeb.

Obniżenie kosztów i generowanie dochodów

Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów oraz niższe opłaty są ważne dla każdego magazynu i ośrodka dystrybucji. ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć te koszty i opłaty, ale stwarza również nowe źródło dochodu:

Sortowanie u źródła> Wyższa jakość odpadów do recyklingu> Przychody z materiału nadającego się do recyklingu

Wysokie zagęszczenie odpadów> Rzadsze opróżnianie kontenerów> Mniejsze opłaty unieszkodliwiania odpadów

Sortowanie> Mniej odpadów do utylizacji> Niższe opłaty

Inwestycja w belownice ORWAK gwarantuje najskuteczniejszą gospodarkę odpadami!