ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE, WYTWÓRCZE, PRODUKCYJNE
EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA GOSPODARKI ODPADAMI

Przemysł wytwórczy zawsze poszukuje efektywnych rozwiązań gospodarki odpadami, które przyczyniają się do całej ekonomii biznesowej.

Korzyści z użytkowania pras i belownic ORWAK

Za pomocą rozwiązań ORWAK można przejąć kontrolę nad odpadami i zaoszczędzić przestrzeń, czas oraz znacząco zmniejszyć koszty  obsługi odpadów. Więcej miejsca dla produktów, więcej czasu i mniejsze koszty usuwania odpadów. Wyciśnij z recyklingu nowe  źródło dochodów.

Mniej odpadów to mniejsze ryzyko w miejscu pracy

Nagromadzone odpady mogą stanowić zagrożenie pożarem lub inne ryzyko w zakładzie pracy. Transporty odpadów i częste przejazdy wózków widłowych mogą powodować przerwy w produkcji lub stanowić potencjalne źródło wypadku. Nie pozwól, aby odpady opakowaniowe zajmowały cenną powierzchnię produkcyjną i magazynową. Za pomocą rozwiązań ORWAK można szybko zmniejszyć objętość odpadów i zaprowadzić ład i porządek. Miejsce pracy zyskuje na atrakcyjności i sprzyja bezpieczeństwu. Bele o wysokiej gęstości wymagają znacznie mniej miejsca niż stosy odpadu luzem, a same belownice ORWAK zajmują mało miejsca. 

Produktywne wykorzystanie czasu

Pracownicy powinni móc spędzać czas głownie na realizacji zadań produkcyjnych, a nie na obsłudze procesów dodatkowych. Dzięki rozwiązaniom ORWAK, ich czas nie będzie marnowany.

Efektywna obsługa różnorodnych rodzajów odpadów

Znaczne ilości różnych ilości odpadów mogą stanowić wyzwanie. Belownice ORWAK pomagają skutecznie uporać się z wieloma różnymi materiałami, tj. kartony, opakowania papierowe, worki z odpadami ogólnymi, folie, butelki PET i puszki, kanistry, blistry aluminiowe, taśmy stalowe, kubki styropianowe, wełna mineralna i wiele innych.

Łatwa i bezpieczna obsługa przez wszystkich użytkowników

Rozwiązania ORWAK są bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu wszyscy pracownicy szybko i bezproblemowo obsługują belownice ORWAK.

Rozproszone i centralne zarządzanie odpadami

Odpady szybko gromadzą się w różnych miejscach zakładu produkcyjnego. Za pomocą belownic ORWAK można je zagospodarować  u źródła lub w centralnej lokalizacji.

Zmniejszenie kosztów i generowanie dodatkowego dochodu

Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów i nisze opłaty są ważne dla każdego zakładu produkcyjnego. ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć koszty i opłaty, ale stwarza również nowe źródło dochodu:

  • Sortowanie u źródłaWyższa jakość odpadów do recyklinguPrzychody z materiału nadającego się do recyklingu
  • Wysokie zagęszczenie odpadówRzadsze opróżnianie kontenerówMniejsze opłaty unieszkodliwiania odpadów
  • SortowanieMniej odpadów do utylizacjiNiższe opłaty
  • Efektywna gospodarka odpadami→Więcej czasu na obsługę klientów i prowadzenie zyskownej sprzedaży

Inwestycja w belownice ORWAK gwarantuje efektywną gospodarkę odpadami!